Al 28 jaren wordt de Vrijwilligersprijs in de gemeente Kampen uitgereikt. Het  gemeentebestuur wil daarmee het grote
belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en waarderen.

In de gemeente zijn heel veel vrijwilligers actief!  Het is geweldig wat zij alleen of samen met anderen allemaal doen,
in eigen tijd, met veel enthousiasme en inzet.

Ieder jaar rond de internationale vrijwilligersdag op 7 december is het een goed moment even stil te staan bij die vrijwilliger
of die groep vrijwilligers die wel eens extra in het zonnetje mogen worden gezet.

Een nominatie voor de jaarlijks uit te reiken vrijwilligersprijs is hiervoor een mooi moment. 

De uitreiking van de prijs vindt plaats op  11 maart 2019. De prijs bestaat uit een wisseltrofee, ontworpen door Evert van Rongen
en een geldprijs van € 500,- dat door de gemeente Kampen beschikbaar is gesteld. De wisseltrofee blijft een jaar in bezit, waarna
de prijswinnaars als herinnering een foto van de trofee ontvangen, gemaakt door Dick Vos.

Kent u iemand die de vrijwilligersprijs dit verdient? Vul dan het aanmeldformulier in!