Aanmeldformulier Vrijwilligersprijs 2019

Aanmeldformulier Vrijwilligersprijs 2019

Criteria
Voor het aanmelden van kandidaten geldt het volgende:

• De aanmelder geeft duidelijk aan waarom zij/hij vindt dat de persoon, de groep personen of de 
   organisatie voor de prijs in aanmerking komt. 
• De kandidaten zijn bij voorkeur in georganiseerd verband actief. 
• De kwaliteit van het vrijwilligerswerk telt mee.
 • Heeft het werk een voorbeeldfunctie of maatschappelijke betekenis, passend bij de uitgangs-
    punten van de Kamper Kracht?
 • Creativiteit, vindingrijkheid of originaliteit worden beloond.
 • Nieuwe of vernieuwende activiteiten zoals burgerinitiatieven en wijkactiviteiten worden 
    gewaardeerd!
 • De leeftijd van de kandidaten is niet bepalend.
 • De inzet, betrokkenheid en motivatie van mensen en het doel van het werk zijn wèl van belang.
 • De kandidaten zijn actief in de gemeente Kampen en wonen in de gemeente Kampen.
 • Het vrijwilligerswerk moet ook in 2020 worden uitgevoerd.