Waardering voor mantelzorgers 2018

*LET OP: DE MANTELZORGWAARDERING 2018 KAN NIET MEER WORDEN AANGEVRAAGD. MET INGANG VAN 18 NOVEMBER 2018 IS DE INSCHRIJVING GESLOTEN.*

 

Mantelzorgwaardering

Bent u een mantelzorger? Dan heeft u recht op de mantelzorgwaardering. Van 15 september t/m 17 november 2018 kan deze in de gemeente Kampen via het formulier op deze website worden aangevraagd. 

Als waardering voor alles wat mantelzorgers doen, kunnen zij €100,- aanvragen bij de gemeente Kampen via het Steunpunt Mantelzorg. Mensen die dit jaar in ieder geval drie maanden meer dan acht uur per week op onbetaalde basis zorg hebben verleend aan een naaste, komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering. Degene voor wie gezorgd wordt moet woonachtig zijn in de gemeente Kampen.

 

Iedere mantelzorger een bloemetje!

In november krijgen mantelzorgers die ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Kampen een bloemetje cadeau. Dit als blijk van waardering voor alles wat een mantelzorger doet.

Wilt u graag iemand opgeven voor het bloemetje? Dat kan! Als u het formulier invult, wordt de mantelzorger ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Kampen. Mensen die dit jaar in ieder geval drie maanden meer dan acht uur per week op onbetaalde basis zorg hebben verleend aan een naaste, komen in aanmerking voor het bloemetje. Degene voor wie gezorgd wordt moet woonachtig zijn in de gemeente Kampen. De mantelzorger die u inschrijft ontvangt in november automatisch het bloemetje. U kunt uiterlijk tot 1 november 2018 een mantelzorger opgeven. 

 

Mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers ontvangen de mantelzorgwaardering in de vorm van een 'Kampen Kado'-bon van €15,-. Voor deze waardering komen alle jongeren van 6-18 jaar in aanmerking die in een thuissituatie in de gemeente Kampen wonen waar sprake is van zorg voor een van de familieleden. Bijvoorbeeld vanwege een fysieke of psychische ziekte of een verslaving. Dit kan ook een inwonende opa of oma zijn. Mantelzorgers tot 18 jaar die al bij ons ingeschreven staan ontvangen automatisch bericht wanneer de bon kan worden opgehaald. Kent u een jongere die nog niet bij ons ingeschreven is maar wel de waardering verdient? Mailt u dan voor meer informatie naar al.sikkema@welzijnkampen.nl. Alle jongeren van 6-18 jaar die vóór 17 november 2018 ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg hebben in 2018 recht op de Kamper Kadobon.

 

Dag van de Mantelzorg 2018

In het kader van de Dag van de Mantelzorg 2018 worden er in de gemeente Kampen verschillende activiteiten georganiseerd. Hier vindt u meer informatie over de activiteiten en kunt u zich direct aanmelden.

 

NB: Bent u mantelzorger van iemand die niet in gemeente Kampen woont? Elke gemeente regelt mantelzorgwaardering op haar eigen manier. Neem voor meer informatie contact op met de balie van de gemeente waar uw zorgvrager woont.